bilgi@erdalkalkan.com.tr

Navigasyon Yardımlı Beyin Tümörü Mikrocerrahisi

29.03.2018

Beyin tümörleri özellikle yerleşim yeri açısından bazen cerrahlar için oldukça zor ameliyatlar olabilmektedir. Özellikle  kol ve bacakları kontrol eden bölgelerde ya da konuşma veya görme merkezi gibi değerli beyin bölgelerine çok yakın olabilmektedirler.

Artık günümüzde son dönemlerde kullanılmaya başlanılan navigasyon sistemleri ameliyat esnasında cerrahı oldukça rahatlatmakta ve hastalar konuşma yetilerini kaybetmeden ve kol veya bacaklarında felçlik gelişmeden ameliyat edilmekte ve sağlığına kavuşmaktadırlar.

Navigasyon sistemleri, ameliyathanede yapılan beyin cerrahi operasyonlarında, önceden çekilmiş BT, MR görüntülerini kullanarak cerraha ameliyat sırasında gerçek zamanlı olarak yol gösteren yüksek teknolojili cihazlardır. Kraniyal cerrahide Serebrovasküler, Tümör rezeksiyonu, Biyopsi, Hipofiz, Hidrosefali, Kafa Tabanı, Transnazal, Pediyatrik Nöroşirürji vakalarında Navigasyon sistemi kullanılabilmektedir. Sistem, navigasyon problarının veya operasyonda kullanılan diğer enstrümanların yüksek geometrik hassasiyetle anatomik yapıda nerede olduğunun bilinmesini sağlamaktadır. Kraniyotomi (Kafatası kemiğinin kesilerek açılması) öncesi, tümörün yeri gerçek anatomi üzerinde belirlenir. Cerrahın tümöre ulaşmak için en uygun giriş noktasının bulunmasını, kafatası üzerinde mümkün olabilecek en küçük kesim alanının belirlenmesini sağlar. Kraniyotomi sonrası, tümörü bulmak üzere beyin dokusu içerisinde ilerlerken cerraha yol gösterir. Doğru açıyla, en kısa ve diğer dokulara en az zararı verecek yoldan gidilmesi için cerraha görsel olarak yardımcı olur.

Boyun Fıtığı, Tedavisi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Boyun Fıtığı, Tedavisi ve Dikkat Edilmesi GerekenlerBoyun bölgesindeki omurlar arasındaki disklerin çeşitli nedenlerle yapılarının bozularak, omurilik kanalına doğru taşmaları... Omurga Kanal Darlığı Omurga Kanal Daralması Nedir?Omurilik beyin sapından çıktıktan sonra omurgadaki omurga kanalı denen ve omuriliği saran kemik yapının içerisinden geçer bu kanal normal erişki... Omurga ve Omurilik Tümörleri Omurga tümörleri  omurga ve omuriliği oluşturan yapıların herhangi birinden gelişebilen tümörlerdir. Bu yapılar kas, kemik, sinir veya omurilik zarından herhangi biri ... Bel Fıtığı BEL FITIĞI (LOMBER DİSK HERNİSİ)İnsan omurgası birçok omurdan oluşur. Bunlardan 5 tanesi bel bölgesindedir. Bu omurların arasında fibroz yapıda diskler mevcuttur. Bu disklerin... Boyun Fıtığı SERVİKAL DİSK HERNİSİ (BOYUN FITIĞI)BOYUN FITIĞI NEDİR?İnsan omurgası birçok omurdan oluşur. Bunlardan 7 tanesi boyun bölgesindedir. Bu omurların arasında Fibroz yapıda diskle... Beyin Tümörleri Beyinde normal hücrelerin büyüme yeteneği sınırlıdır. Bazen büyümedeki bu sınırlanma yeteneği kaybolur ve sınırsız büyüyüp, çoğalan hücreler topluluğu oluşturur. Buna beyin ... Navigasyon Yardımlı Beyin Tümörü Mikrocerrahisi Beyin tümörleri özellikle yerleşim yeri açısından bazen cerrahlar için oldukça zor ameliyatlar olabilmektedir. Özellikle  kol ve bacakları kontrol eden bölgelerde ya da... Kafa Travmaları Kafa travmaları 18 yaş altı ölümlerinin en önemli sebeplerindendir. Doğum esnasında forseps tatbiki, beşikten veya kucaktan düşmeler, yaşın ilerlemesiyle ise trafik, iş, ev ... Hipofiz Adenomları Hipofiz bezi burun ve gözlerin hemen arkasında görme sinirlerinin altında şah damarlarının hemen yanında sella isimli kemik oyuk içerisinde yerleşmiş 0.5-0.6 gram ağırlığınd... Hidrosefali Hidrosefali beynin merkezinde yer alan ventrikül olarak adlandırılan karıncıklarda aşırı beyin omurilik sıvısı birikmesi olarak tanımlanabilir. Beyin-omurilik sıvısı tüm in... Doğumsal Beyin ve Omurilik Hastalıkları Merkezi sinir sistemi embriyolojik gelişimde vücudun diğer bölgelerine göre daha erken ve çok daha hızlı gelişir. Bu gelişim sırasında ortaya çıkan anomalilerin bazıları hay... Skolyoz (Omurganın Yana Eğriliği) İnsan omurgası önden bakıldığında düz bir çizgi halinde seyreder. Skolyoz bu düz olan omurganın yana eğilmesidir. PEKİ BU HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR ?1- Bel ve sırt ağ... Anevrizma Beyin anevrizması, beyin damar duvarındaki zayıf bir noktada oluşan balonlaşmayı ifade eder. Anevrizmanın duvarı, normal bir damar duvarına göre çok daha ince ve zayıf yapıd... Arteriovenöz Malformasyon (AVM) AVM, beyin damarlarının doğuştan hatalı ve anormal gelişimi sonucu ortaya çıkan damar yumağıdır. AVM içindeki yüksek basınçlı kan akımı, yapısal olarak zaten anormal olan da...