bilgi@erdalkalkan.com.tr

Hidrosefali

03.03.2018

Hidrosefali beynin merkezinde yer alan ventrikül olarak adlandırılan karıncıklarda aşırı beyin omurilik sıvısı birikmesi olarak tanımlanabilir. Beyin-omurilik sıvısı tüm insanlarda olan ve beyin içindeki özel bölmelerde günde yaklaşık 450 cc salgılanan özel bir sıvıdır. Bu sıvının görevi beyni korumak, darbelerde adeta bir tampon görevi görmek ve beyin hücrelerinin beslenmesinin yanı sıra atıklarının temizlenmedir.  Bu sıvının farklı nedenlerle üretimini artması veya tahliye ya da dolaşımının bozulması kafa içindeki basıncı yükselterek beyne ciddi zararlar verebilir.

Hidrosefali her yaşta görülebilir, ancak sıklıkla çocuklarda ve yaşlılarda (60 yaşın üzerinde) görülen bir hastalıktır. Her 500 çocuktan birinde hidrosefali görülebilmektedir. Bu hastaların çoğunda tanı doğumda, doğum öncesinde veya erken bebeklikte konulmaktadır. Nadir olmakla birlikte genetik (kalıtsal) bozukluklara veya gelişimsel bozukluklara bağlı olabilir. Sık rastlanan nedenleri; beyin içi kanamaları,kafa travmaları, beyin tümörleri, erken doğuma bağlı kanamalar ve menenjittir.

Hidrosefali bulguları kişiden kişiye değişir. Sık rastlanan bulgular bebeklerde baş çevresinde aşırı artış, bıngıldakta kabarıklık, kusma, huzursuzluk, gözlerin aşağıya kayması, nöbetler veya gelişim bozukluğudur. Daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde ise bıngıldaklar kapanarak kafatası sert kemik haline geldiği için büyüyemez ve hastalarda baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, çift görme, huzursuzluk, yürüme veya konuşmada gerileme, iletişim bozukluğu, duyu-motor fonksiyonlarda kayıp, nöbetler, uyku hali görülebilir.

Genellikle 60 yaş üzeri hastalarda hidrosefalinin özel bir tipi olan normal basınçlı hidrosefali görülebilmektedir. Bu hastalarda yürümede dengesizlik, hatırlamada zorluk, baş ağrısı, idrar kaçırma, bunama benzeri durumlar görülebilir.

Hidrosefalisi tanısı muayene sonrası MR, bilgisayarlı tomografi, bebeklerde ise ultrasonografi gibi radyolojik tetkikler ile konulabilmektedir. Bazı hastalarda ise belden bir iğne vasıtası ile girilerek beyin-omurilik sıvısı tahliye edilmekte ve bazı ölçüm tetkik ve değerlendirmeler yapılabilmektedir

Hidrosefali tedavisinde en sık sıvının beyinden başka bir vücut boşluğuna aktarımı sağlayan “şant” adı verilen ince uzun elastik, silikon bir borular kullanılır. Tek yönlü ve kontrollu çalışması için kafa derisinin altında sistemin “pompa” denilen parçası bulunur. Fazla olan beyin-omurilik sıvısı bu ince boru sayesinde vücudun başka bir bölgesine örneğin karın boşluğuna taşınır. Böylece beyin içindeki basıncın artması önlenir. Şant cilt altına yerleştirilmektedir. Dışarıdan bakılarak ve elle muayene edilerek şant parçaları fark edilebilir.

Beynin şant sistemine bağımlılığı uzun yıllar devam edebilir. Hastaların çoğunda şant ihtiyacı ömür boyu devam etmektedir. Hastaların çoğunda problem yoksa şantın çıkartılması önerilmez.

Hidrosefali tedavisinde seçilmiş hastalarda kullanılabilen diğer bir tedavi yöntemi ise endoskopik ventrikülostomi tekniğidir. Bu tedavide kafatasından küçük bir delik açılarak özel kamera sistemleri ile girilmekte ve beyin omurilik sıvısının beyin içerinde rahat dolaşımını sağlayan beyin karıncıkları tabanında ufak bir açıklık oluşturulmaktadır. İyi seçilmiş olgularda başarı sağlanabilirse hastada şant ihtiyacı kalmaz ve bu şekilde şantın enfeksiyon, kırılma, kopma yerinden çıkma gibi bir çok komplikasyonları önlenmiş olur. Merkezimizde her iki teknik de uygun vakalarda seçilerek başarıyla uygulanabilmektedir.

Boyun Fıtığı, Tedavisi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Boyun Fıtığı, Tedavisi ve Dikkat Edilmesi GerekenlerBoyun bölgesindeki omurlar arasındaki disklerin çeşitli nedenlerle yapılarının bozularak, omurilik kanalına doğru taşmaları... Omurga Kanal Darlığı Omurga Kanal Daralması Nedir?Omurilik beyin sapından çıktıktan sonra omurgadaki omurga kanalı denen ve omuriliği saran kemik yapının içerisinden geçer bu kanal normal erişki... Omurga ve Omurilik Tümörleri Omurga tümörleri  omurga ve omuriliği oluşturan yapıların herhangi birinden gelişebilen tümörlerdir. Bu yapılar kas, kemik, sinir veya omurilik zarından herhangi biri ... Bel Fıtığı BEL FITIĞI (LOMBER DİSK HERNİSİ)İnsan omurgası birçok omurdan oluşur. Bunlardan 5 tanesi bel bölgesindedir. Bu omurların arasında fibroz yapıda diskler mevcuttur. Bu disklerin... Boyun Fıtığı SERVİKAL DİSK HERNİSİ (BOYUN FITIĞI)BOYUN FITIĞI NEDİR?İnsan omurgası birçok omurdan oluşur. Bunlardan 7 tanesi boyun bölgesindedir. Bu omurların arasında Fibroz yapıda diskle... Beyin Tümörleri Beyinde normal hücrelerin büyüme yeteneği sınırlıdır. Bazen büyümedeki bu sınırlanma yeteneği kaybolur ve sınırsız büyüyüp, çoğalan hücreler topluluğu oluşturur. Buna beyin ... Navigasyon Yardımlı Beyin Tümörü Mikrocerrahisi Beyin tümörleri özellikle yerleşim yeri açısından bazen cerrahlar için oldukça zor ameliyatlar olabilmektedir. Özellikle  kol ve bacakları kontrol eden bölgelerde ya da... Kafa Travmaları Kafa travmaları 18 yaş altı ölümlerinin en önemli sebeplerindendir. Doğum esnasında forseps tatbiki, beşikten veya kucaktan düşmeler, yaşın ilerlemesiyle ise trafik, iş, ev ... Hipofiz Adenomları Hipofiz bezi burun ve gözlerin hemen arkasında görme sinirlerinin altında şah damarlarının hemen yanında sella isimli kemik oyuk içerisinde yerleşmiş 0.5-0.6 gram ağırlığınd... Hidrosefali Hidrosefali beynin merkezinde yer alan ventrikül olarak adlandırılan karıncıklarda aşırı beyin omurilik sıvısı birikmesi olarak tanımlanabilir. Beyin-omurilik sıvısı tüm in... Doğumsal Beyin ve Omurilik Hastalıkları Merkezi sinir sistemi embriyolojik gelişimde vücudun diğer bölgelerine göre daha erken ve çok daha hızlı gelişir. Bu gelişim sırasında ortaya çıkan anomalilerin bazıları hay... Skolyoz (Omurganın Yana Eğriliği) İnsan omurgası önden bakıldığında düz bir çizgi halinde seyreder. Skolyoz bu düz olan omurganın yana eğilmesidir. PEKİ BU HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR ?1- Bel ve sırt ağ... Anevrizma Beyin anevrizması, beyin damar duvarındaki zayıf bir noktada oluşan balonlaşmayı ifade eder. Anevrizmanın duvarı, normal bir damar duvarına göre çok daha ince ve zayıf yapıd... Arteriovenöz Malformasyon (AVM) AVM, beyin damarlarının doğuştan hatalı ve anormal gelişimi sonucu ortaya çıkan damar yumağıdır. AVM içindeki yüksek basınçlı kan akımı, yapısal olarak zaten anormal olan da...