bilgi@erdalkalkan.com.tr

Kafa Travmaları

29.03.2018

Kafa travmaları 18 yaş altı ölümlerinin en önemli sebeplerindendir. Doğum esnasında forseps tatbiki, beşikten veya kucaktan düşmeler, yaşın ilerlemesiyle ise trafik, iş, ev ve spor kazaları kafa travmalarının nedenlerini oluştururlar. Erişkinlerde trafik kazaları, kafa travmalarının %70'inden sorumludur ve önemli bir ölüm nedenidir. Kraniyuma gelen travma, skalpte, kraniyumda ve intrakraniyal oluşumların bir veya birkaçında zedelenmeye neden olur.

Travmanın Etkilediği Yerler

SKALP (CİLT) : Saçlı derinin özellikle arteryel yaralanmaları bebeklerde ve çocuklarda ciddi kan kayıplarına hatta ölüme neden olabilmektedir. Ayrıca saçlı derinin enfeksiyonları ampiyem ve apselere yol açabilmektedir.

KRANYUM ( KAFATASI ) : Kafa travmaları kranyumda kırıklara neden olabilmektedir. Lineer kırıklarda özellikle temporal ( şakak ) kemikte meydana gelen kırıklar beyin kanamalarına yol açabilmekte ve hayatı tehdit eden durumlara neden olabilmektedir. Çökme kırıkları beyine bası yapar ve epileptik nöbetlere neden olurlar. Bu tip kırıkların cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekebilmektedir.

BEYİN ZARI : Kafa travmaları kafatasında meydana getirdiği kırıklar neticesinde beyin zarında yırtıklar ve beyin omurilik sıvısı fistüllerine neden olabilirler. Bu durum menenjite (beyin zarı iltihabı) neden olarak hayatı tehdit eder. Bazen cerrahi olarak bu yırtıkların onarıımı gerekebilir.

BEYİN DAMARLARI: Kafa travmaları bazen beyni besleyen büyük damarlarda diseksiyona ( yırtık ) neden olarak beynin beslenmesinde bozukluğa neden olabilirler.

BEYİN : Kafa travmaları beyinde ödem ( şişme ) meydana getirerek kafa içi basıncın artmasına ve komaya kadar ilerleyen bilinç bozukluklarına neden olmaktadır. Çoğu zaman medikal ( ilaç ) tedavisi ile tedavi edilen bu hastalar bazen ilaca yanıtsız durumlarda cerrahiye gerek duyabilmekteler. Ayrıca kafa travmaları beyinde değişik tiplerde kanamalara neden olabilirler. Bunlar epidural, subdural, intraserebral ve subaraknoid kanamalardır. Bunlardan intraserebral, epidural ve subdural kanamalar cerrahi olarak tedavi edilen kanamalardır.

Boyun Fıtığı, Tedavisi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Boyun Fıtığı, Tedavisi ve Dikkat Edilmesi GerekenlerBoyun bölgesindeki omurlar arasındaki disklerin çeşitli nedenlerle yapılarının bozularak, omurilik kanalına doğru taşmaları... Omurga Kanal Darlığı Omurga Kanal Daralması Nedir?Omurilik beyin sapından çıktıktan sonra omurgadaki omurga kanalı denen ve omuriliği saran kemik yapının içerisinden geçer bu kanal normal erişki... Omurga ve Omurilik Tümörleri Omurga tümörleri  omurga ve omuriliği oluşturan yapıların herhangi birinden gelişebilen tümörlerdir. Bu yapılar kas, kemik, sinir veya omurilik zarından herhangi biri ... Bel Fıtığı BEL FITIĞI (LOMBER DİSK HERNİSİ)İnsan omurgası birçok omurdan oluşur. Bunlardan 5 tanesi bel bölgesindedir. Bu omurların arasında fibroz yapıda diskler mevcuttur. Bu disklerin... Boyun Fıtığı SERVİKAL DİSK HERNİSİ (BOYUN FITIĞI)BOYUN FITIĞI NEDİR?İnsan omurgası birçok omurdan oluşur. Bunlardan 7 tanesi boyun bölgesindedir. Bu omurların arasında Fibroz yapıda diskle... Beyin Tümörleri Beyinde normal hücrelerin büyüme yeteneği sınırlıdır. Bazen büyümedeki bu sınırlanma yeteneği kaybolur ve sınırsız büyüyüp, çoğalan hücreler topluluğu oluşturur. Buna beyin ... Navigasyon Yardımlı Beyin Tümörü Mikrocerrahisi Beyin tümörleri özellikle yerleşim yeri açısından bazen cerrahlar için oldukça zor ameliyatlar olabilmektedir. Özellikle  kol ve bacakları kontrol eden bölgelerde ya da... Kafa Travmaları Kafa travmaları 18 yaş altı ölümlerinin en önemli sebeplerindendir. Doğum esnasında forseps tatbiki, beşikten veya kucaktan düşmeler, yaşın ilerlemesiyle ise trafik, iş, ev ... Hipofiz Adenomları Hipofiz bezi burun ve gözlerin hemen arkasında görme sinirlerinin altında şah damarlarının hemen yanında sella isimli kemik oyuk içerisinde yerleşmiş 0.5-0.6 gram ağırlığınd... Hidrosefali Hidrosefali beynin merkezinde yer alan ventrikül olarak adlandırılan karıncıklarda aşırı beyin omurilik sıvısı birikmesi olarak tanımlanabilir. Beyin-omurilik sıvısı tüm in... Doğumsal Beyin ve Omurilik Hastalıkları Merkezi sinir sistemi embriyolojik gelişimde vücudun diğer bölgelerine göre daha erken ve çok daha hızlı gelişir. Bu gelişim sırasında ortaya çıkan anomalilerin bazıları hay... Skolyoz (Omurganın Yana Eğriliği) İnsan omurgası önden bakıldığında düz bir çizgi halinde seyreder. Skolyoz bu düz olan omurganın yana eğilmesidir. PEKİ BU HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR ?1- Bel ve sırt ağ... Anevrizma Beyin anevrizması, beyin damar duvarındaki zayıf bir noktada oluşan balonlaşmayı ifade eder. Anevrizmanın duvarı, normal bir damar duvarına göre çok daha ince ve zayıf yapıd... Arteriovenöz Malformasyon (AVM) AVM, beyin damarlarının doğuştan hatalı ve anormal gelişimi sonucu ortaya çıkan damar yumağıdır. AVM içindeki yüksek basınçlı kan akımı, yapısal olarak zaten anormal olan da...