bilgi@erdalkalkan.com.tr

Beyin Tümörleri

29.03.2018

Beyinde normal hücrelerin büyüme yeteneği sınırlıdır. Bazen büyümedeki bu sınırlanma yeteneği kaybolur ve sınırsız büyüyüp, çoğalan hücreler topluluğu oluşturur. Buna beyin tümörü denir.

Beyin tümörleri en çok 3-12 yaş grubu ve 40-70 yaş grubunda görülür. Birincil (primer) ve ikincil (sekonder) beyin tümörleri olmak üzere iki tip beyin tümörü vardır.

Birincil beyin tümörleri: Beyin dokusunu oluşturan nöral yapı, onun destek dokusunu oluşturan glial hücreler, meninksler gibi kafa içi yapılardan gelişen tümörlerdir.

İkincil beyin tümörleri: Metastatik (vücudun başka organlarından beyine atlayan) tümörler olarak da adlandırılabilirler.

En sık görülen beyin tümörleri;

Astrositomlar: Astrosit denilen hücrelerden doğar. Beyin ve omuriliğin herhangi bir yerinden çıkabilir. Erişkinlerde genellikle beyinde oluşurken, çocuklarda beyin sapı, beyin ve beyincikte oluşur.  En sık görülen birincil beyin tümörüdür.

4 grade (sınıf) olarak derecelendirilir. Grade I ve II, Grade III (Anaplastik astrositom) Grade IV (Glioblastoma ) şeklinde derecelendirilirler.

Ependimomlar: Genellikle ventrikül seviyesinde gelişirler. Omurilikte de gelişebilirler. Herhangi bir yaşta görülebilmesine rağmen en çok çocukluk ve ergenlik çağında görülürler.

Meningiomlar: Meninks (araknoid) den kaynaklanırlar. Ekstraaksial gelişirler (Beyin dışı). Orta ve ileri yaşlarda ve kadınlarda sıktır. Erişkinlerde en sık rastlanan primer iyi huylu beyin tümörüdür.

Akustik Schwannom: İşitme sinirinden kaynaklanır ve serebellopontin köşe tümörü olarak da adlandırılır. Aylar hatta yıllar süren kulak çınlaması ve daha sonra aynı kulakta işitme azalması görülür. Tümörün büyüyerek beyin sapı ve kranial sinirlere baskı yapması ile dengesizlik, yüzde uyuşukluk veya ağrı, yüz felci ve yutma güçlüğü ortaya çıkar.

Metastatik Beyin Tümörleri: Oldukça sık karşılaşılan beyin tümörleridir. Bir veya birden fazla belirgin ödeme neden olmuş kitleler şeklinde ortaya çıkabilirler. En sık akciğerden, kadınlarda meme kanseri sonrası beyine yayılım olabilir.

 

Beyin tümörünün en sık görülen belirtileri şunlardır:

  1.  Sabahları kötüleşen ve gün içinde devam eden baş ağrısı,
  2.  Sara nöbetleri,
  3.  Bulantı-kusma,
  4.  Kol ve bacaklarda his kaybı ya da kuvvetsizlik,
  5.  Yürüme güçlüğü,
  6.  Görmede değişiklik ve/veya anormal göz hareketleri,
  7.  Uykusuzluk,
  8.  Kişilik ve hafıza değişiklikleri,
  9.  Konuşma değişiklikleri,

Tanı Yöntemleri:

 Bilgisayarlı Beyin Tomografisi (BBT)

Detaylı MR tetkiki: Perfüzyon MR, MR Spektroskopi, DWI, DTI, SWI, Fonksiyonel MR

Beyin Tümörlerinin Tedavisi:

Beyin tümörünün tedavisi birçok faktöre bağlıdır. Beyin tümörünün tipi, yerleşim yeri, tümörün çapı, hastanın yaşı ve genel sağlığı; tedavi yöntemini seçmede önemlidir. Tedavi yöntemi ve uygulama şekli çocuk ve erişkin hastalar için farklıdır.

 Beyin tümörlerinin tedavisinde; “Cerrahi”, “Radyoterapi”, ve “Kemoterapi” kullanılabilir. Doktor cerrahinin tipine, tümörün çap ve yerleşim yerine göre karar verir. Tümörü cerrahi olarak çıkarırken, beyin dokusuna en az hasarı vermek için ''navigasyon'' denilen bilgisayar destekli bir sistem de kullanılabilir. Ameliyat mikroskop altında yapılır.Yüksek teknoloji içeren navigasyon ve tümör boyama özellikli mikroskop gibi cihazlar merkezimizde bulunmaktadır.

Boyun Fıtığı, Tedavisi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Boyun Fıtığı, Tedavisi ve Dikkat Edilmesi GerekenlerBoyun bölgesindeki omurlar arasındaki disklerin çeşitli nedenlerle yapılarının bozularak, omurilik kanalına doğru taşmaları... Omurga Kanal Darlığı Omurga Kanal Daralması Nedir?Omurilik beyin sapından çıktıktan sonra omurgadaki omurga kanalı denen ve omuriliği saran kemik yapının içerisinden geçer bu kanal normal erişki... Omurga ve Omurilik Tümörleri Omurga tümörleri  omurga ve omuriliği oluşturan yapıların herhangi birinden gelişebilen tümörlerdir. Bu yapılar kas, kemik, sinir veya omurilik zarından herhangi biri ... Bel Fıtığı BEL FITIĞI (LOMBER DİSK HERNİSİ)İnsan omurgası birçok omurdan oluşur. Bunlardan 5 tanesi bel bölgesindedir. Bu omurların arasında fibroz yapıda diskler mevcuttur. Bu disklerin... Boyun Fıtığı SERVİKAL DİSK HERNİSİ (BOYUN FITIĞI)BOYUN FITIĞI NEDİR?İnsan omurgası birçok omurdan oluşur. Bunlardan 7 tanesi boyun bölgesindedir. Bu omurların arasında Fibroz yapıda diskle... Beyin Tümörleri Beyinde normal hücrelerin büyüme yeteneği sınırlıdır. Bazen büyümedeki bu sınırlanma yeteneği kaybolur ve sınırsız büyüyüp, çoğalan hücreler topluluğu oluşturur. Buna beyin ... Navigasyon Yardımlı Beyin Tümörü Mikrocerrahisi Beyin tümörleri özellikle yerleşim yeri açısından bazen cerrahlar için oldukça zor ameliyatlar olabilmektedir. Özellikle  kol ve bacakları kontrol eden bölgelerde ya da... Kafa Travmaları Kafa travmaları 18 yaş altı ölümlerinin en önemli sebeplerindendir. Doğum esnasında forseps tatbiki, beşikten veya kucaktan düşmeler, yaşın ilerlemesiyle ise trafik, iş, ev ... Hipofiz Adenomları Hipofiz bezi burun ve gözlerin hemen arkasında görme sinirlerinin altında şah damarlarının hemen yanında sella isimli kemik oyuk içerisinde yerleşmiş 0.5-0.6 gram ağırlığınd... Hidrosefali Hidrosefali beynin merkezinde yer alan ventrikül olarak adlandırılan karıncıklarda aşırı beyin omurilik sıvısı birikmesi olarak tanımlanabilir. Beyin-omurilik sıvısı tüm in... Doğumsal Beyin ve Omurilik Hastalıkları Merkezi sinir sistemi embriyolojik gelişimde vücudun diğer bölgelerine göre daha erken ve çok daha hızlı gelişir. Bu gelişim sırasında ortaya çıkan anomalilerin bazıları hay... Skolyoz (Omurganın Yana Eğriliği) İnsan omurgası önden bakıldığında düz bir çizgi halinde seyreder. Skolyoz bu düz olan omurganın yana eğilmesidir. PEKİ BU HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR ?1- Bel ve sırt ağ... Anevrizma Beyin anevrizması, beyin damar duvarındaki zayıf bir noktada oluşan balonlaşmayı ifade eder. Anevrizmanın duvarı, normal bir damar duvarına göre çok daha ince ve zayıf yapıd... Arteriovenöz Malformasyon (AVM) AVM, beyin damarlarının doğuştan hatalı ve anormal gelişimi sonucu ortaya çıkan damar yumağıdır. AVM içindeki yüksek basınçlı kan akımı, yapısal olarak zaten anormal olan da...